Geruime tijd vond ik inspiratie in de vele reizen die ik maakte en de verschillende woon- en leefvormen die de mens over de hele wereld laat zien. Hoewel de werkelijkheid vaak het beginpunt is, is het meeste werk het resultaat van mijn fantasie. Habitats kunnen ook op bestelling gemaakt worden.

uit 2010 tot 2018 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Black rock village

2018

In dit werk is de zwarte kleur van (delen van) het drijfhout waarmee de rotsen zijn uitgebeeld de kleur waarin dit is aangespoeld. 

Everybody left

2018

In dit werk staat het contrast tussen het blokvormige krottendorp en de organisch gevormde,gedeeltelijk met boomschors gemaakte, rotsen centraal.

Rectangular close up

2018

Dit werk is een variatie op eerder gemaakte 'Rectangles' in die zin dat dit van dichtbij is benaderd.

Scattered

2018

'Scattered' is het resultaat van een opdracht waarbij de opdrachtgever zelf het formaat bepaalde en, aangepast aan het interieur, een voorkeur uitsprak voor het gebruik van bepaalde kleuren.  

Woodrock

2018

In Woodrock wordt het gebruik van kleurrijke krotjes ondergeschikt aan de rol van het rotslandschap dat eigenlijk slechts een achtergrond is.

Calcutta

2017

Het werk Calcutta gaat iets meer terug naar de realiteit in die zin dat de krotten uit meer en meer verschillende onderdelen zijn opgebouwd. De gekleurde stroken zijn nu ondergeschikt aan het overige, waardeloze, materiaal.

Cyber punk city

2017

Cyberpunk is een subgenre van science fiction in een futuristische setting die vaak focust op een combinatie van ‘low life’ (afbreuk van de sociale orde) en high tech, als vorm van ver gevorderde technologie en cybernetica.Wat Cyberpunk vooral onderscheidt van veel andere sciencefiction is de doorleefdheid van de wereld. In plaats van de schone en optimistische visie van bijvoorbeeld Star Trek, zijn in Cyberpunk-verhalen de straten smerig en leven personages in de schimmige marge van de maatschappij.

De schoonheid van chaos

2017

Ik vraag me af hoeveel mensen, net als ik, veel schoonheid zien in arme sloppenwijken... Waarmee de ellende van dit bestaan zeker niet wordt ontkent!

Hanging roofs

2017

In ' Hanging roofs' is voor het eerst gebruik gemaakt van gedrapeerde lapjes textiel voor het uitbeelden van de daken.

Het blok

2017

Waar de voorstelling eerst vaak door een zwarte lijst omkaderd werd, vormt het geheel nu een gesloten blok.

Living on poles

2017

'Living on poles' is een variatie op het eerder gemaakte werk 'Paaldorp'. 

Manila screens

2017

Zoals verwacht, krijgt het gebruik van textiel steeds meer de nadruk.

Mountain village

2017

Een op Bonaire aangespoeld stuk drijfhout vormt de bergachtige achtergrond voor een krottendorpje.

Mountain wall

2017

Aan de hand van grote stukken drijfhout wordt hier de illusie gewekt dat het krottendorp deel uitmaakt van een rotswand.

Mumbai

2017

In het werk Mumbai wordt voor het eerst meer gebruik gemaakt van textiel dan voorheen. Deze ontwikkeling zal zich naar verwachting verder voortzetten.

Nader bezien

2017

Hetzelfde thema (slums) op een andere manier benaderd.

Ode aan M.C.Escher

2017

N.a.v. de trappen in "Shades of yellow' volgt een eerbetoon aan de beroemde Nederlandse graficus Escher.

Paaldorp

2017

Paaldorp verbeeldt een dorpje dat op palen tegen een rotswand is aangebouwd.

Rio

2017

Het werk 'Rio' combineert onderdelen die voorheen achtereenvolgens de nadruk kregen.

Shades of yellow

2017

In 'Shades of yellow ' wordt de in 'Nader bezien' ingezette wijze van presenteren voortgezet.

Up high

2017

Na jarenlang alleen hangend werk gemaakt te hebben kon de verleiding van  een mooi stuk drijfhout om weer eens ruimtlijk te werken niet worden weerstaan.

Connected

2016

In het werk 'Connected'  worden de staanders van het kader om de voorstelling verbonden door een brug van krotjes en organisch materiaal.

Downtown

2016

Downtown verbeeldt een moderne binnenstad met wolkenkrabbers.

Sky scraper

2016

Sky scraper biedt dusdanig veel details dat het nauwelijks nog te bevatten valt.

Split half round

2016

In Split half round wordt de schijnbare chaos van krotjes gepresenteerd in een geometrische vorm.

Stairways to heaven

2016

Stairways to heaven symboliseert het feit dat ieder mens zijn eigen weg volgt door het leven. 

Wasdag

2016

Het werk 'Wasdag' geeft de waslijnen een bijzondere positie in het centrum van het geheel.

White wood village

2016

White wood village verbeeldt een uit krotten bestaand dorp in een wild woud.

Cuba

2016

In dit werk worden verschillende aspecten van Cuba, n.l. architectuur, cultuur , economie en politiek bij elkaar gebracht.

Haveli

2016

Een Haveli is de woning van een rijke handelsman in Radjastan, India. Voorbeelden zijn o.a.  te vinden in de stad Jaisalmer. Dit werk is een grotere variatie op een eerder gemaakte Haveli.

Hutten en ladders

2016

Hutten en ladders verbeeldt een tegen de rotsen aangebouwd dorp, bestaand uit een hoeveelheid houten hutten die via ladders toegankelijk zijn.

Jungle tempel

2016

Zoals de titel aan aangeeft, verbeeldt dit werk een door de jungle overwoekerde oude tempel.

Ksar

2016

Een Ksar is een verzameling Kasbah's die samen een traditioneel Marokkaans dorp (Ksar) vormen. Alles is gebouwd volgens de adobe techniek waarin natte klei wordt vermengd met stro en de daaruit gemaakte blokken worden in de zon gebakken.

black edged village

2014

Een variatie op het eerder gemaakte black edged town.

bridge

2014

De verbinding tussen links en rechts wordt ondersteund door organische vormen.

first corner

2014

In dit werk vormen de krotjes a.h.w. de hoek van een vierkante toren.

Halfpipe

2014

Het werk 'Halfpipe' is het vervolg op 'Rectangle' in die zin dat de krotjes zijn geordend binnen een meer geometrische vorm.

Rectangle

2014

Dit werk is het eerste waarbinnen krotjes in een meer geometrische vorm worden gepresenteerd..  

Rectangle 2

2014

Rectangle 2 is een variatie op Rectangle in die zin dat de krotjes groter zijn en het totale werk iets kleiner en minder diep.

slum connection

2014

Het linker deel van de lijst wordt door een aantal krotjers verbonden met het rechter deel.

two quarters

2014

De krotjes in dit werk zijn gebouwd in een combinatie van een kwart vierkant en een kwart cylinder.
 

Water village

2014

' Water village ' toont een dorpje dat op palen in  het water is gebouwd.

white wood

2014

White wood verbeeldt een dorpje dat helemaal in de bomen van een bos is gebouwd.
 

ingeklemd

2013

N.B. De in Euro's getoonde prijs moet gelezen worden als dollatr-prijs.

In het bos.

2013

In het bos is het eerste kunstwerk uit 2013 en bestaat grotendeels uit plantaardige onderdelen.    

Tech city

2013

Tech city verbeeldt een krottenstadje dat grotendeels uit technische onderdelen is opgebouwd.  

Wasdag

2013

De naam wasdag spreekt voor zich bij het zien van dit werk.

open rechthoek

2012

Open rechthoek is een variatie op het eerder gemaakte 'Rectangle'.  

Timber town

2012

Timber town bestaat voor 90 % uit plantaardige materialen, merendeels uit tropische vegetatie.    

On the rocks

2012

Dit werk stelt een klein krottendorpje voor dat tegen de rotsen is gebouwd.

Harbour village

2012

Harbour village verbeeldt een vissersdorpje, gezien vanaf zee.

Metropolis

2012

Metropolis was geiinspireerd door de (poster voor) de gelijknamige film van Fritz Lang uit de 20e eeuw. Het werk stelt een toekomstige stad voor en is bedoeld om in een hoek van een muur opgehangen te worden.  

Slum quarters

2011

 Slum quarters verbeeldt twee torenvormige 'wijken', waarvan de ene geheel uit organisch materiaal is opgeboud en de andere niet.

Cathedral

2011

Cathedral was geinspireerd door Gaudi's Sagrada Familia kathedraal in Barcelona, maar beeldt deze niet uit.

Little Babel

2011

Little Babel verbeeldt een kleine versie van de toren van Babel, maar dan helemaal opgebouwd uit krotjes.

Favela

2011

Dit werk, Favela , is het uitgangspunt voor wat later het meest karakteristieke werk binnen het thema Habitats zal worden.

Kasbah

2011

Een Kasbah is een Noord Afrikaans gebouw waar meerdere families in (kunnen) wonen. Vaak is dit gebouwd in de 'adobe' techniek' , wat wil zeggen dat het gemaakt is van de lokaal aanwezige aarde, gemengd met stro.

Verlaten

2011

' Verlaten ' verbeeldt een compleet verlaten dorp bij nacht.

Shellcatraz

2011

Shellcatraz verbeeldt een oude raffinaderij die is omgebouwd tot gevangenis.

Donjon

2010

Een donjon is een verdedigingstoren binnen in een kasteel. Dit werk is grotendeels gemaakt van verbrand hout.

Haveli 2

2010

Een Haveli is een woning zoals rijke kooplieden die  in India laten bouwen.

Hidden temple

2010

Hidden temple verbeeldt de restanten van een oude, door planten overwoekerde, tempel zoals je die in de jungle zou kunnen tegenkomen.

Flag temple

2010

Flag temple is grotendeels geinspireerd door Tibet, waar op vele gebouwen vlaggen en wimpels zichtbaar zijn.